(Για τα κείμενα και τις εικόνες έγινε χρήση βιβλίων, δημοσιεύσεις, κατευθυντήριες γραμμές για παράδειγμα awmf.org και εισφορές συνάδελφων)

Σκληροθεραπεία με αφρό

Η σκληροθεραπεία με αφρό είναι μια περαιτέρω ανάπτυξη της κλασικής σκληροθεραπείας. Μια άλλη εναλλακτική λύση για να μειωθεί η ροή επιστροφής είναι η σκληροθεραπεία, ή σκληροθεραπεία με αφρό. Η μέθοδος είναι επίσης συχνά συνιστάται για τη θεραπεία των υποτροπιαζόντων κιρσών μετά την επέμβαση.


Υπό την καθοδήγηση του υπερήχου, το σκεύασμα (π.χ., πολιδοκανόλη, Aethoxysklerol) εγχέεται μέσα στην προσβεβλημένη φλέβα. Έτσι, ελέγχεται η έγχυση του αφρού με απόλυτη ακρίβεια και ασφάλεια. Ο αφρός παρασκευάζεται με ανάμιξη του υγρού σκευάσματος με τον αέρα. Ο αφρός έρχεται σε επαφή με το τοίχωμα της φλέβας για μια μεγαλύτερη χρονική περίοδο. Ο αφρός προκαλεί ερεθισμό του τοιχώματος του αγγείου, και, κατά συνέπεια, η φλέβα κλείνει. Αυτή η θεραπεία μπορεί να εφαρμοστεί σε όλες τις επιφανειακές φλέβες.

Το μειονέκτημα είναι ότι οι επεξεργασμένες φλέβες γίνονται πιο σκούρες ή σκληρές για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Επιπλέον, απαιτούνται πολλαπλές ενέσεις. Ενθαρρύνουμε όλους τους ασθενείς να φοράνε ελαστικές κάλτσες για πέντε έως δέκα ημέρες μετά από κάθε συνεδρίαση σκληροθεραπείας.