(Για τα κείμενα και τις εικόνες έγινε χρήση βιβλίων, δημοσιεύσεις, κατευθυντήριες γραμμές για παράδειγμα awmf.org και εισφορές συνάδελφων)

Συμπληρωματική ιατρική/εναλλακτική ιατρική

Συμπληρωματική Ιατρική (επίσης: εναλλακτική ιατρική) και συμπληρωματική ιατρική είναι συλλογικό επίπεδο για τις διάφορες μεθόδους διάγνωσης και θεραπείας, και κάνουν χρήση μιας εναλλακτικής ή συμπληρωματικής λύσης, σε σχέση με επιστημονικά θεμελιωμένες μεθόδους θεραπείας, όπως διδάσκεται στην ιατρική και την ψυχολογία. Η διαφορά με την “κανονική” ιατρική έγκειται κυρίως στο γεγονός ότι η συμπληρωματική ιατρική δεν έχει ακριβώς ερευνηθεί επιστημονικά και τα αποτελέσματα ή η αποτελεσματικότητα είναι συνέπεια της παρατήρησης και όχι βάση ερευνών.

Μεταξύ των εναλλακτικών και συμπληρωματικών θεραπειών της ιατρικής περιλαμβάνονται η φυσικοθεραπεία, κάποιες τεχνικές χαλάρωσης και θεραπείες, όπως η ομοιοπαθητική, οστεοπαθητική, χειροπρακτική, μασάζ και ο βελονισμός, Ayuverda.

Ως συμπλήρωμα της κλασσικής ιατρικής διάγνωσης και θεραπείας μπορεί να ενισχύσει η εναλλακτικη ιατρική την επιτυχία της θεραπείας.