Πρόληψη Verrucae, κονδυλώματα

(Για τα κείμενα και τις εικόνες έγινε χρήση βιβλίων, δημοσιεύσεις, κατευθυντήριες γραμμές για παράδειγμα awmf.org και εισφορές συνάδελφων)

Τι μπορείτε να κάνετε υποστηρικτικά;

Σε άτομα με κρύα χέρια και πόδια θα πρέπει να γίνει διαστολή των περιφερικών αγγείων για να αυξήσει την κυκλοφορία του αίματος. Αυτό γίνεται με την αύξηση της κυκλοφορίας αγγειακή εκπαίδευση με π.χ. αγγειοδιασταλτικά επίκαιρα φάρμακα, ζεστές κάλτσες, γάντια και κατάλληλα υποδήματα. Μεγάλη σημασία εδώ είναι οι φυσικές θεραπείες, ειδικά η υδροθεραπεία Kneipp με ζεστό και κρύο ντους, καθώς και ζεστά λουτρά.

Στην περιοχή των γεννητικών οργάνων είναι να εξασφαλιστεί επαρκής υγιεινή. Στην περίπτωση κονδυλωμάτων είναι να αποφευχθεί η εκ νέου μόλυνση είναι επίσης ο ένας εταίρος να αναζητήσει θεραπεία.