Προληπτικη Ιατρικη

(Για τα κείμενα και τις εικόνες έγινε χρήση βιβλίων, δημοσιεύσεις, κατευθυντήριες γραμμές για παράδειγμα awmf.org και εισφορές συνάδελφων)

Η προληπτική Ιατρική μπορεί να χωριστεί σε τρεις βαθμίδες: πρωτογενή, δευτερογενή και τριτογενή πρόληψη. Πρόκειται για την πρόληψη, την καθυστέρηση ή την ανακούφιση των χρόνιων ασθενειών ή τις συνέπειές τους. Ενώ η ιατρική περίθαλψη και αποκατάσταση  εφαρμόζεται όταν έχει ήδη συμβεί η ασθένεια, η προληπτική ιατρική στοχεύει στην πρόληψη των ασθενειών. Αυτή η έννοια της ιατρικής είναι η έννοια του μέλλοντος. Οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται είναι συνήθως χωρίς φαρμακευτική αγωγή.