Μεταμόσχευση Μαλλιών

Επιπλέον, υπάρχει η δυνατότητα της μεταμόσχευσης μαλλιών με τις ακόλουθες μεθόδους:

(Για τα κείμενα και τις εικόνες έγινε χρήση βιβλίων, δημοσιεύσεις, κατευθυντήριες γραμμές για παράδειγμα awmf.org και εισφορές συνάδελφων)

 

Strip αφαίρεση και δημιουργία των τριχοθυλακίων (FUE)

Μια λωρίδα του τριχωτού δέρματος αφαιρείται από το στεφάνι των μαλλιών. Η λωρίδα με τα τριχοθυλάκια αναλύεται κάτω από ένα μικροσκόπιο υψηλής ανάλυσης. Αυτά τα τριχοθυλάκια (Follicular Unit = FU) στη συνέχεια εισάγονται στις περιοχές αλωπεκίας.

Follicular Unit Extraction (FUE)

Η Follicular Unit Extraction (FUE), εκχύλιση των τριχοθυλακίων, που αναφέρονται στη συλλογή, προσωρινή αποθήκευση (Storage) και την εμφύτευση (εισαγωγή) των τριχοθυλακίων (FU). Οι μονάδες είναι φυσικές ομάδες με ένα έως τέσσερις τρίχες. Αυτή η μέθοδος είναι μία από τις επί του παρόντος πιο σύγχρονους τρόπους μεταμόσχευσης μαλλιών.

 

Σε μια μεταμόσχευση μαλλιών FUE αυτές οι ομάδες απομακρύνονται με μία κοίλη βελόνα από την περιοχή του δακτυλίου των μαλλιών και χρησιμοποιούνται στις αντίστοιχες περιοχές. Τα μοσχεύματα αποθηκεύονται σε ένα θρεπτικό διάλυμα μέχρι την εμφύτευση. Στη συνέχεια ο γιατρός τοποθετεί τα τριχοθυλάκια στις αντίστοιχες περιοχές του κεφαλιού.

Ένα μεγάλο πλεονέκτημα αυτής της μεθόδου είναι η δυνατότητα μεταμόσχευσης μαλλιών με τριχοθυλάκια του σώματος. Σε μεταμόσχευση τριχών του σώματος, θα πρέπει να σημειωθεί ότι αυτά έχουν συνήθως μια διαφορετική υφή και χρώμα από τα μαλλιά της κεφαλής. Μειονέκτημα της μεθόδου FUE είναι ο αυξημένος χρόνος που απαιτείται για την ατομική αφαίρεση.