Υπεριδρωσία

(Για τα κείμενα και τις εικόνες έγινε χρήση βιβλίων, δημοσιεύσεις, κατευθυντήριες γραμμές για παράδειγμα awmf.org και εισφορές συνάδελφων)

Η υπερβολική εφίδρωση στις μασχάλες ή / και στα χέρια και τα πόδια μπορεί να είναι πολύ ενοχλητικό για τους πληγέντες. Προκαλείται μέσα από την υπερβολική έκκριση των ιδρωτοποιών αδένων.

Διευκρινίσεις

Η υπεριδρωσία μπορεί να προκαλεστεί κυρίως από δυσλειτουργία του συμπαθητικού νευρικού συστήματος. Στην δευτεροπαθή υπεριδρωσία είναι αυξημένη η εφίδρωση, που μπορεί να είναι μια παρενέργεια μιας υποκείμενης νόσου (π.χ. διαταραχές του θυρεοειδούς, υπέρταση, παρενέργειες των φαρμάκων κ.λπ.). Σε αυτή την περίπτωση προτείνετε να γίνονται περαιτέρω έρευνες.

Θεραπεία

Μια πιθανή υποκείμενη νόσος θα πρέπει να αντιμετωπίζετε πρωταρχικά. Αν τα τοπικά εφαρμοζόμενα μέτρα, όπως το αλουμίνιο ως ένα διάλυμα ή σε ειδικά αποσμητικά δεν αποδίδουν, μπορεί να γίνει θωρακοσκοπική συμπαθεκτομή για το επιθυμητό αποτέλεσμα. Επιπλέον, η εντοπισμένη, υπερβολική εφίδρωση  αντιμετωπίζεται με τη βοήθεια της αλλαντικής τοξίνης, η οποία  είναι αποτελεσματική για μήνες