Ορθομοριακή Ιατρική

(Για τα κείμενα και τις εικόνες έγινε χρήση βιβλίων, δημοσιεύσεις, κατευθυντήριες γραμμές για παράδειγμα awmf.org και εισφορές συνάδελφων)

Ενα μέσο ορθομοριακής ιατρικής : Η θεραπεία με αυτόλογες και / ή φυσικές ουσίες.  Για καποιες άλλες μεθόδους που χρησιμοποιούνται,  η διαφοροποιημένη βιοχημική και μοριακή βιολογική διάγνωση, είναι απαραίτητη. Επίσης βρίσκει πεδίο εφαρμογής σε ευρύ φάσμα και καλύπτει κάθε ηλικία. Η προληπτική ιατρική είναι ένα σημαντικό κλειδί για τη διατήρηση της υγείας.