Ο όρος “όγκος”, συχνά λανθασμένα εξισώνεται με «καρκίνος», σημαίνει « όγκος» και δεν λέει τίποτα σχετικά με το αν μια βλάβη είναι καλοήθης ή κακοήθης.