Προληπτική Ιατρική

praevention-wellness-1036

Η προληπτική Ιατρική μπορεί να χωριστεί σε τρεις βαθμίδες: πρωτογενή, δευτερογενή και τριτογενή πρόληψη. Πρόκειται για την πρόληψη, την καθυστέρηση ή την ανακούφιση των χρόνιων ασθενειών ή τις συνέπειές τους. Ενώ η ιατρική περίθαλψη και αποκατάσταση  εφαρμόζεται όταν έχει ήδη συμβεί η ασθένεια, η προληπτική ιατρική στοχεύει στην πρόληψη των ασθενειών. Αυτή η έννοια της ιατρικής είναι η έννοια του μέλλοντος. Οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται είναι συνήθως χωρίς φαρμακευτική αγωγή.

(Για τα κείμενα και τις εικόνες έγινε χρήση βιβλίων, δημοσιεύσεις, κατευθυντήριες γραμμές για παράδειγμα awmf.org και εισφορές συνάδελφων)

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH